Điểm nổi BẬT

Rất dễ thương, và ngon. Và hiệu quả cho dù? Chúng tôi đã đi trong tất cả tôn trọng, ngoại trừ một.

Tôi chưa bao giờ mua vitamin phức tạp để một đứa trẻ. Tôi không tin vào sức mạnh kỳ diệu, nhưng tôi hy vọng ở mức tối thiểu ít nhất là hiệu ứng săn chắc. Năm nay chúng tôi đã thay đổi của chúng tôi, bác sĩ khoa nhi. Vì vậy, sau khi đầu tiên bị ốm, cô ấy yêu cầu nếu chúng ta uống vitamin trong mùa? Tôi trả lời điều đó, tôi không uống rượu. Và các bác sĩ đã là tất cả ở sốc. Chúng tôi đã nhanh chó...