Điểm nổi BẬT

Một chất lỏng lá không giữ, nhưng tôi vẫn yêu này, bao gồm cả các màu đồng. Mắt màu xám nó chỉ cháy! [06 đồng tôi]

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Xin chào!Tôi thấy những cái bóng này trong cửa hàng của thành phố của tôi, và không thể mua được, như tôi đã muốn lâu để có được chúng. Và ở đây, vô tình chờ đợi cho các hành động.Mua ở đâu? Trong cửa hàng thường xuyên, DâuGiá: 199 CHÀ trên những chứng khoánKhối lượng: 2 gramLàm ở ba Lan⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Daisy đóng góiVì vậy, tôi đã mua một cái bóng trong m...