Điểm nổi BẬT

L'Oreal Colorista Bleach - thỏ mặt trời trên tóc tôi.

Xin chào mọi người Tôi tiếp tục thử nghiệm tại nhà với vẽ bằng sơn cửa hàng L'Oreal. Tóc vẫn chưa rụng, bóng hoàn hảo chưa được tìm thấy, vì vậy các thí nghiệm sẽ tiếp tục. Lần này, sự lựa chọn rơi vào L'Oreal Colorista Bleach. @ 123 @ @ 123 @   Giá khoảng 350-400 rúp. Nơi mua : Cửa hàng băng chuyền. Thiết kế của hộp rất phong cách, tươi sáng, vì vậy tất cả theo tinh thần của thời đại chúng ta...